Italie 2009
Musím si odpočnout
 
 
Vesuv
 
Přechod pro chodce v Pompejích
No tak to jsem ještě neviděl
Pohled na Vesuv
 
 
Obyvatel Pompejí